جنبش کندویی میرحسین!

میرحسین موسوی با تشکیل حلقه ای از نزدیکان و برخی حامیان  خود قصد ایجاد موج جدیدی از آشوب و اغتشاش در کشور را دارد.
سایت خبری «پرسا نیوز» در همین زمینه به نقل از یک منبع آگاه نوشت : جلسات این حلقه به صورت برنامه ریزی شده در مکان های مختلف برگزار می گردد.
از سوی دیگر شنیده شد که  در یکی از جلسات تعدادی از شرکت کنندگان با اشاره به سنگین بودن محتوای بیانیه های موسوی به وی توصیه کرده اند که بیانیه هایش را طوری تنظیم نماید که طبقه متوسط به پایین هم قادر به درک!! آنها باشند.گزارش خبرنگار ماحاکی از آن است که جلسات مذکور در جمع مجمع ادوار نمایندگان مجلس بوده است.

همچنین شنیده های خبرنگار «جوان آنلاین» حکایت ازآن دارد که میرحسین موسوی دریکی از این جلسات اظهار داشته: جنبش جدید که در حال پی ریزی آن هستیم مثل کندو است که افراد با هم رابطه عمودی ندارند . حسن این روش این است که نمی توانند رهبر جنبش را زمین بزنند چون در این سیستم وظیفه رهبری هدایگری و سیاست گذاری است.

میرحسین موسوی در ادامه گفته: امیدوارم حاکمیت سر عقل بیاید چون در غیر این صورت به ضرر خودشان است چون من هم از موضع خودم پایین نخواهم آمد.موسوی می افزاید:کار ما خیلی پرهزینه است این هزینه از خود من شروع می شود و هرکس به سهم خود باید آماده پرداخت هزینه باشد.


 
منبع: جوان آنلاین
/ 1 نظر / 4 بازدید