/ 2 نظر / 8 بازدید
مرتضی

لعن الله علی القوم الظالمین مرگ بر اسرائیل مرگ بر صهیونیست مرگ بر انگلیس مرگ بر آمریکا مرگ بر منافقین وکفار مرگ بر مزدور بیگانه مرگ بر کودتاگران لجنی مزدور مرگ بر دیکتاتوران واقعی موسوی وخاتمی به روزم یاعلی مدد[گل]